January 21, 2022

My Blog

My WordPress Blog

Иргэд таалагддаггүй улс төрчдөөрөө С. Эрдэнэ, У. Хүрэлсүх нарыг нэрлэжээ

Судалгааны танилцуулгыг үйл ажиллагаа нь иргэдэд таалагддаггүй болон таалагддаг улс төрчийн авсан саналыг хувьд шилжүүлэн 2021 оны 1 дүгээр сараас 7 дугаар сарын хугацаанд шугаман графикаар үзүүлсэн байна.Үйл ажиллагаа нь таалагддаггүй улс төрчийг тодруулахад: 2021 оны 1 дүгээр сарын байдлаар иргэд таашаахгүй улс төрчдөөрөө С. Эрдэнэ, Д. Сумъяабазар, У. Хүрэлсүх, Г. Занданшатар, П. Анужин, Ц. Н ямдоржнарыг эрэмбэлж байв. Харин 6 дугаар сарын байдлаар С. Эрдэнэ 36%-ийн саналаар жагсаалтыг тэргүүлсэн хэвээр, түүний араас шадар сайд С. Амарсайхан22%, Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүх17%, Ерөнхий сайд Л. Оюун-Эрдэнэ 15%-ийн саналаар

Судалгааны танилцуулгыг үйл ажиллагаа нь иргэдэд таалагддаггүй болон таалагддаг улс төрчийн авсан саналыг хувьд шилжүүлэн 2021 оны 1 дүгээр сараас 7 дугаар сарын хугацаанд шугаман графикаар үзүүлсэн байна.Үйл ажиллагаа нь таалагддаггүй улс төрчийг тодруулахад: 2021 оны 1 дүгээр сарын байдлаар иргэд таашаахгүй улс төрчдөөрөө С. Эрдэнэ, Д. Сумъяабазар, У. Хүрэлсүх, Г. Занданшатар, П. Анужин, Ц. Н ямдоржнарыг эрэмбэлж байв. Харин 6 дугаар сарын байдлаар С. Эрдэнэ 36%-ийн саналаар жагсаалтыг тэргүүлсэн хэвээр, түүний араас шадар сайд С. Амарсайхан22%, Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүх17%, Ерөнхий сайд Л. Оюун-Эрдэнэ 15%-ийн саналаар

Судалгааны танилцуулгыг үйл ажиллагаа нь иргэдэд таалагддаггүй болон таалагддаг улс төрчийн авсан саналыг хувьд шилжүүлэн 2021 оны 1 дүгээр сараас 7 дугаар сарын хугацаанд шугаман графикаар үзүүлсэн байна.Үйл ажиллагаа нь таалагддаггүй улс төрчийг тодруулахад: 2021 оны 1 дүгээр сарын байдлаар иргэд таашаахгүй улс төрчдөөрөө С. Эрдэнэ, Д. Сумъяабазар, У. Хүрэлсүх, Г. Занданшатар, П. Анужин, Ц. Н ямдоржнарыг эрэмбэлж байв. Харин 6 дугаар сарын байдлаар С. Эрдэнэ 36%-ийн саналаар жагсаалтыг тэргүүлсэн хэвээр, түүний араас шадар сайд С. Амарсайхан22%, Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүх17%, Ерөнхий сайд Л. Оюун-Эрдэнэ 15%-ийн саналаар

Судалгааны танилцуулгыг үйл ажиллагаа нь иргэдэд таалагддаггүй болон таалагддаг улс төрчийн авсан саналыг хувьд шилжүүлэн 2021 оны 1 дүгээр сараас 7 дугаар сарын хугацаанд шугаман графикаар үзүүлсэн байна.Үйл ажиллагаа нь таалагддаггүй улс төрчийг тодруулахад: 2021 оны 1 дүгээр сарын байдлаар иргэд таашаахгүй улс төрчдөөрөө С. Эрдэнэ, Д. Сумъяабазар, У. Хүрэлсүх, Г. Занданшатар, П. Анужин, Ц. Н ямдоржнарыг эрэмбэлж байв. Харин 6 дугаар сарын байдлаар С. Эрдэнэ 36%-ийн саналаар жагсаалтыг тэргүүлсэн хэвээр, түүний араас шадар сайд С. Амарсайхан22%, Ерөнхийлөгч У. Хүрэлсүх17%, Ерөнхий сайд Л. Оюун-Эрдэнэ 15%-ийн саналаар