January 21, 2022

My Blog

My WordPress Blog

ДОТУУР БАЙРНААСАА АЛГА БОЛЖ, AМИA АЛДСАН OХИНЫ ХЭРЭГТ ХЭН Ч ХAРИУЦЛAГA ХҮЛЭЭГЭЭГҮЙ

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД САНУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ, СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАГА АНГИЙН БАГШ БОЛГОЖ, АНГИ, БАЙРНЫ БАГШ, ЖИЖҮҮР НАР АЖЛАА ХИЙЖ БАЙНА-
2021 оны аравдугаар сарын 21. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 17 настай сурагч О дотуур байрнаасаа алга болов.

2021 оны аравдугаар сарын 31. Сурагч О-г буудуулж нас барсан байдалтай нутгийн залуу Б-ийн ц.гц.ос.ой хамт уулнаас олов.

2021 оны арваннэгдүвөрханггээр сарын 2. Өай аймгийн Засаг даргын орлогчоор ажлын ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-улаан суманд ажиллав.

2021 оны арваннэгдүгээр сарын 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л. Энх-Амгалан хариуцлага алдсан Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар, сургуулийн удирдлага, байрны багшид багаар нь хариуцлага тооцно гэв.

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД САНУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ, СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАГА АНГИЙН БАГШ БОЛГОЖ, АНГИ, БАЙРНЫ БАГШ, ЖИЖҮҮР НАР АЖЛАА ХИЙЖ БАЙНА-
2021 оны аравдугаар сарын 21. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 17 настай сурагч О дотуур байрнаасаа алга болов.

2021 оны аравдугаар сарын 31. Сурагч О-г буудуулж нас барсан байдалтай нутгийн залуу Б-ийн ц.гц.ос.ой хамт уулнаас олов.

2021 оны арваннэгдүвөрханггээр сарын 2. Өай аймгийн Засаг даргын орлогчоор ажлын ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-улаан суманд ажиллав.

2021 оны арваннэгдүгээр сарын 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л. Энх-Амгалан хариуцлага алдсан Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар, сургуулийн удирдлага, байрны багшид багаар нь хариуцлага тооцно гэв.

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД САНУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ, СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАГА АНГИЙН БАГШ БОЛГОЖ, АНГИ, БАЙРНЫ БАГШ, ЖИЖҮҮР НАР АЖЛАА ХИЙЖ БАЙНА-
2021 оны аравдугаар сарын 21. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 17 настай сурагч О дотуур байрнаасаа алга болов.

2021 оны аравдугаар сарын 31. Сурагч О-г буудуулж нас барсан байдалтай нутгийн залуу Б-ийн ц.гц.ос.ой хамт уулнаас олов.

2021 оны арваннэгдүвөрханггээр сарын 2. Өай аймгийн Засаг даргын орлогчоор ажлын ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-улаан суманд ажиллав.

2021 оны арваннэгдүгээр сарын 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л. Энх-Амгалан хариуцлага алдсан Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар, сургуулийн удирдлага, байрны багшид багаар нь хариуцлага тооцно гэв.

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД САНУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ, СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАГА АНГИЙН БАГШ БОЛГОЖ, АНГИ, БАЙРНЫ БАГШ, ЖИЖҮҮР НАР АЖЛАА ХИЙЖ БАЙНА-
2021 оны аравдугаар сарын 21. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 17 настай сурагч О дотуур байрнаасаа алга болов.

2021 оны аравдугаар сарын 31. Сурагч О-г буудуулж нас барсан байдалтай нутгийн залуу Б-ийн ц.гц.ос.ой хамт уулнаас олов.

2021 оны арваннэгдүвөрханггээр сарын 2. Өай аймгийн Засаг даргын орлогчоор ажлын ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-улаан суманд ажиллав.

2021 оны арваннэгдүгээр сарын 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л. Энх-Амгалан хариуцлага алдсан Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар, сургуулийн удирдлага, байрны багшид багаар нь хариуцлага тооцно гэв.

 

СУМЫН ЗАСАГ ДАРГАД САНУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ, СУРГУУЛИЙН ЗАХИРЛЫГ БАГА АНГИЙН БАГШ БОЛГОЖ, АНГИ, БАЙРНЫ БАГШ, ЖИЖҮҮР НАР АЖЛАА ХИЙЖ БАЙНА-
2021 оны аравдугаар сарын 21. Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-Улаан сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн 17 настай сурагч О дотуур байрнаасаа алга болов.

2021 оны аравдугаар сарын 31. Сурагч О-г буудуулж нас барсан байдалтай нутгийн залуу Б-ийн ц.гц.ос.ой хамт уулнаас олов.

2021 оны арваннэгдүвөрханггээр сарын 2. Өай аймгийн Засаг даргын орлогчоор ажлын ажлын хэсэг Өвөрхангай аймгийн Зүүнбаян-улаан суманд ажиллав.

2021 оны арваннэгдүгээр сарын 4. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд Л. Энх-Амгалан хариуцлага алдсан Өвөрхангай аймгийн боловсролын газар, сургуулийн удирдлага, байрны багшид багаар нь хариуцлага тооцно гэв.